Crs Su Arıtma Sistemleri

CRS Su Arıtma Sistemleri, dünya standartlarında en son Su Arıtma teknolojilerini kullanarak kaliteli, güvenilir ve sağlıklı su elde edilmesini sağlayan Su Arıtma cihazları dizayn etmektedir.

Neden Su Arıtma Cihazına İhtiyacım Var?

Neden Su Arıtma Cihazına İhityacım Var?

Dünya yüzeyinin %70'i sularla kaplıdır. Fakat sadece bunun % 3'ü kullanılabilir niteliklere sahiptir. Bu kadar az olan ve hayatimizin her aşamasında kullandığımız su, çevresel ve doğal nedenlerle her zaman istenilen koşullara uygun olmayabilir. Dünyadaki hızlı gelişmeye paralel olarak doğal su kaynakları da her geçen gün azalmakta yada kirlenmektedir.

Son yıllarda baraj havzalarının ve kaynak suyu havzalarının etraflarının yerleşim bölgeleri, sanayi kuruluşları ile çevrilmesi sonucu bu bölgelerde hızlı bir kirlenme gözlenmektedir. Her ne kadar yerel yönetimler baraj havzalarını korumaya çalışsalar ve buralardan gelen suları arıtmaya çalışsalar da bu çabalar yeterli olmamaktadır. Özellikle kaynak suları kirliliğe maruz kaldıysa bu sular klorlanmadığı ve arıtılmadığı için daha büyük riskler içermektedir. Hepimiz televizyonlardan, gazetelerden suların kirliliği hakkında çeşitli haberler duymuş yada görmüşüzdür.

Musluğumuzdan akan içerisinde ne olduğumu bilmediğimiz bu suları kullanabilmek için bir isleme tabi tutmamız gerekmektedir. Dünyadaki hızlı gelişmeye paralel olarak su arıtma cihazları da teknolojilerini yenilemişler ve çok modern arıtma cihazları yapılmıştır. Bizlerde ihtiyaçlarımıza uygun su arıtma cihazları alıp kirlilikten arınmış sağlıklı temiz suyu içmeliyiz. Birçok ülke sulardaki kirliliğin farkına erken varmış hatta Amerika Birleşik Devletlerinin bir çok eyaletinde su arıtma cihazlarını evlerde işyerlerinde kullanmak kanunen zorunlu hale getirilmiştir.

Bizlerde gerçekten Sağlıklı, Hijyenik, ve mineral konsantrasyonu bizim için en uygun olan suları kullanmalıyız. En önemlisi de kullandığımız sudan emin olmalıyız. Bu nedenle Türkiye de hangi bölge olursa olsun, nerede ikamet edersek edelim su arıtıma cihazlarını kullanalım.

Su Arıtma Cihazı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Su Arıtma Cihazı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sadece yatırım maliyetine bakılarak yapılan değerlendirmeler çok zaman yanlış sonuçlar verebilmektedir. Ama bu, en pahalı sistem en iyisi anlamına gelmemektedir. Sistem ve teklif değerlendirmesinde istenen sonuç için optimum şartları sağlayan dizayn seçilmelidir. Optimum şartların sağlanması ise aşağıdaki unsurlara bağlıdır.

Seçilen su arıtma üniteleri, temin edilen çıkış suyu nihai kullanım amacına uygun olmalıdır. Kullanım amacının dışına çıkan her ünite, gereksiz yatırım ve isletme maliyeti anlamına gelir.

Ünitelerin seçimi esnasında hidrolik kapasite değil, arıtma kapasiteleri göz önünde bulundurulmalıdır. Arıtma kapasitesine göre seçilmeyen bir ünite istenen verimi sağlamayacaktır. Tipik bir değer olarak, özellikle kum ve aktif karbon filtreleri için tank içindeki hızın 20 MTA/saat'i asmaması gerekir. Astığı durumlarda, filtrenin ana işlevlerinden olan adsorpsiyon işlevi kaybolur ve sadece süzme işlevi devam eder. Bunun yani sıra yatak hızının artması, filtredeki basınç kaybının da artmasına sebep olacaktır.

Sistem dizayn edilmeden önce detaylı bir ham su analizinin yapılması faydalı olacaktır. Suyun içindeki kirletici parametrelerin ölçümü sistem dizaynında vazgeçilmez bir unsurdur.

Tüketilecek su miktarının doğru belirlenmesi, optimum sistem seçimini sağlayacağı gibi, gereksiz yatırım maliyetinden de kaçınılmasını sağlayacaktır.

Su arıtma sisteminin montaj noktası 24 saat sürekli sabit basıncın sağlandığı bir nokta olmalıdır

Su Arıtma da Kalite ve Güven

Güvenilir su zararlı bakteriler, zehirli materyaller ve kimyasalları içermeyen sudur. Lezzet, renk, koku ve sertlik derecesi suyun güvenilirliğini etkilemez.

Yüksek kaliteli su, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, sağlığımız, kendimizi yenilememiz ve ekonomik gelişime için zaruri olandır.
Su Arıtma ve Ters Osmos

Osmos , binlerce yıldır bilinen doğal bir prosestir ve RO' nun temelini oluşturur. Ters Osmoz suyun içerisinde bulunan anyon ve katyon iyonlarının giderilerek temiz suyun elde edildiği en gelişmiş arıtma teknolojisidir. Bu yöntemle şebeke suları, deniz suları, kuyu suları ve vb. niteliksiz sulardan kaliteli içme suyu elde edilir.

Anahtar Keliemeler

Su Arıtma Su Arıtma Cihazı Su Arıtma Nedir Su Arıtma Sağlıklımıdır Su Arıtma Sistemleri Saf Su Cihazları Su Nasıl Arıtılır